20 sep 2017 | Persoonlijk

9 x misvattingen en vooroordelen over eetstoornissen

Veel mensen hebben een bepaald oordeel over of een beeld van eetstoornissen. In de meeste gevallen wordt het beeld extra versterkt door dat wat je te zien krijgt in de media. Dit bracht me op het idee om een aantal vooroordelen en misvattingen op een rijtje te zetten. Wat is nu echt waar over eetstoornissen? Is een eetstoornis een moderne ziekte? Kun je het aan mensen zien en is het te genezen? Je leest erover in dit artikel.

Ik heb zelf in het verleden een eetstoornis gehad. Op mijn blog heb ik hier al meerdere malen over geschreven. Deze misvattingen worden dus ook vanuit mijn eigen ervaringen en visie weerlegd.

1. Een eetstoornis is een meidenziekte

Dit is zeker niet waar. Een eetstoornis komt wel degelijk voor bij mannen. Het is wel zo dat binnen de groep eetstoornissen slechts 5 tot 10% man is. Het komt dus minder vaak voor bij mannen en jongens. Dit komt mogelijk doordat een eetprobleem ook bepaald wordt door rolpatronen, cultuur, omgeving, media en opvoeding. Toch missen we mogelijk heel veel mannen met een eetstoornis. Dat kan komen doordat er bij mannen meer sprake is van schaamte. Ook binnen de hulpverlening is er vaak te weinig expertise op het gebied van eetstoornissen bij mannen. Hierdoor krijgen mannen vaker een verkeerde diagnose. Mannen zullen zichzelf ook minder snel herkennen in de klachten en symptomen van een eetstoornis, omdat ze geheel vanuit vrouwen worden omschreven. Hier is dus nog heel wat winst te behalen!

2. Mensen met een eetstoornis hebben ondergewicht

Dit is misschien wel het grootste vooroordeel rondom eetstoornissen. Anorexia is de meest bekende variant binnen de eetstoornissen. Echter is het zeker niet het meest voorkomend. Waarom Anorexia dan zo’n bekende versie is? Omdat je Anorexia wel kunt herkennen aan ondergewicht. De grootste groep eetstoornissen is NAO of Boulimia. Meiden en jongens met deze eetstoornis hebben over het algemeen een gezond gewicht. Je kunt dus niets aan de buitenkant zien en dat maakt het voor de omgeving vaak ook lastig te begrijpen. De eetstoornis zit in je hoofd. Het zijn de negatieve gedachten en handelingen die je hebt rondom het eten. Dit is vaak het resultaat van een negatief zelfbeeld.

3. Het is een moderne ziekte

Eetstoornissen komen al eeuwenlang voor. Echter is er tegenwoordig veel meer aandacht voor. Het is dus vooral hoe wij er tegenwoordig naar kijken en mee omgaan.

4. Een eetstoornis is niet te genezen

Dit hoor ik ook heel vaak. Wanneer ik mensen vertel dat ik genezen ben, zie ik vaak de twijfel in hun ogen. Kan dat wel: herstellen van een eetstoornis? Blijft het niet altijd een zwakke plek? Wanneer je goede behandeling hebt gevolgd en nieuwe coping hebt aangeleerd om met spanningen en moeilijke gebeurtenissen om te gaan, denk ik dat je echt kunt genezen. In moeilijke tijden zal een mens altijd teruggrijpen naar oude strategieën om met dingen om te gaan. Indien je dus geen nieuwe strategieën hebt bedacht of aangeleerd, zal dat wel een gevoelig punt blijven. Ik vertel ook wel vaak tegen mensen dat ik niet in de toekomst kan kijken. Mochten er een keer heel veel heftige gebeurtenissen afspelen, weet ik niet hoe ik daar mee om zal gaan. Voor nu ben ik er van overtuigd dat ik genezen ben en dat ik nooit terug zal vallen in mijn eetstoornis.

5. Het komt alleen voor bij jongeren

Ook dit is een misvatting. Een eetstoornis ontwikkelt zich niet alleen in de puberteit. Het kan ook op latere leeftijd ontstaan. Onlangs is bekend geworden dat steeds meer vrouwen rond de 40 jaar in behandeling zijn voor hun eetstoornis.

6. Mensen met een eetstoornis hebben een vertekend lichaamsbeeld

Dat kan, maar is niet bij iedereen zo. Zelf had ik niet een heel groot vertekend lichaamsbeeld. Ik zag zelfs vaak dat ik veel te dun was. Ik schaamde me voor mijn skelet-achtige lichaam. Ik zag mezelf niet als dik. Wel ontwikkelde ik een irreële angst om dik te worden.

7. Anorexia is gevaarlijker dan Boulimia

Dit is zeker niet waar. Anorexia ziet er (van de buitenkant) vaak ernstig uit. Het lichaam is meestal zwak en ongezond. Echter hebben mensen met Boulimia kans op dezelfde lichamelijke kwalen en risico’s. Wanneer je kijkt naar de kans op overlijden, ligt dit dichtbij elkaar. Eetstoornissen zijn dodelijke ziekten. De meeste jongens en meiden sterven aan een eetstoornis vanwege suïcide.

8. Eetstoornissen worden veroorzaakt door de modellenwereld

Hier ben ik het niet mee eens. Natuurlijk heeft de cultuur, omgeving en media invloed op het ontwikkelen van een eetstoornis. Toch is er niet een directe oorzaak aan te wijzen. De modellenwereld zorgt niet direct voor een eetstoornis bij iemand. Er zijn zoveel factoren die meespelen in het ontwikkelen van een eetprobleem.

9. Een eetstoornis gaat over wanneer je weer normaal gaat eten

Normaal eten is niet de oplossing voor een eetprobleem. Het eetgedrag is namelijk slechts een symptoom van het probleem. Wanneer je enkel bezig zou gaan met het normaliseren van het eetgedrag, ben je bezig met symptoombestrijding. Er moet iets binnenin gebeuren. Het probleem zit vooral in het lage zelfbeeld, angsten, in trauma’s, omgaan met gevoelens en levensgebeurtenissen. Daar moet uiteindelijk aan gewerkt worden indien je wilt genezen van een eetstoornis.

Zijn de vooroordelen herkenbaar? Ken je nog meer misvattingen over eetstoornissen? Ik ben benieuwd! Laat het me hieronder weten in de comments. Ik begeleid vanuit mijn ervaringsdeskundigheid meiden in het vinden van motivatie om te herstellen van hun eetstoornis. Indien je meer informatie hierover wilt of wanneer je jouw verhaal kwijt wil, mag je mailen naar info@japkejanneke.nl.